Loreley Productions

Stichting Loreley Productions realiseert artistieke projecten die ruimte scheppen voor ontmoeting met het onbekende in onszelf en de ander. Projecten die binnenwereld en buitenwereld met elkaar verbinden. 

In onze projecten staat verbinding tussen mensen centraal. Onze projecten nodigen mensen uit om mee te doen, op onderzoek uit te gaan en in beweging te komen. Hierin is muziek het vertrekpunt, maar ook andere disciplines zoals gesproken woord, visuele kunsten en onderzoek spelen regelmatig een rol in onze projecten. 

Waarom Loreley? De sirene op een klif langs de Rijn die met haar zang stuurlui betovert en hun schepen te pletter laat slaan? Ja, precies die!
Het is zo’n treffend beeld: een vrouw die nietsvermoedend, haar gouden haren borstelend, een lied zingt. Niet wetend wat ze daar beneden aanricht. Onze goede bedoelingen pakken niet altijd goed uit. Andersom gaan achter onze slechte intenties vaak verhalen schuil van pijn, onmacht en onwetendheid. Dat is nou precies wat we bedoelen met binnenwereld versus buitenwereld.

Bestuur

Florien de La Fosse, voorzitter – artistiek leider Stichting Liedhuis
Niels van Poecke, secretaris – senior researcher Amsterdam University Medical Centers
Karlijn Verschoor, penningmeester – hoofd communicatie en PR bij Codarts, Hogeschool voor de Kunsten Rotterdam.

De bestuursleden voeren hun werkzaamheden onbezoldigd uit.

Jaarverslag

Download hier het jaarverslag 2020.