Loreley Productions

Stichting Loreley Productions heeft tot doel het creëren, produceren en uitvoeren van artistieke projecten die ruimte scheppen voor ontmoeting met het onbekende in onszelf en de ander en waarbij binnenwereld en buitenwereld met elkaar worden verbonden. 

In onze projecten staat verbinding tussen mensen centraal. Ze projecten nodigen mensen uit om mee te doen, op onderzoek uit te gaan en in beweging te komen. Hierin is muziek het vertrekpunt, maar ook andere disciplines zoals gesproken woord, visuele kunsten en onderzoek spelen regelmatig een rol in onze projecten. 

Project IJsbrekers

Momenteel is Loreley Productions bezig met de voorbereidingen van Project IJsbrekers. Samen met cultureel antropologe Sylvia Mannaerts en een team van onderzoekers en creatieve makers, gaan wij onderzoeken hoe we een creatieve interventie kunnen ontwerpen die in de publieke ruimte ontmoetingen faciliteert tussen mensen die anders aan elkaar voorbij zouden gaan. Gedurende een jaar gaan we met een mobiele installatie op pad in Rotterdam Groot-IJsselmonde en faciliteren zo rond de 400 ontmoetingen. De ontmoetingen legen we vast in muzikale portretten. Deze portretten delen we met de deelnemers en via hen met de rest van de wereld. Het project sluiten we af met een interactief concert waarbij alle deelnemers zijn uitgenodigd om samen terug te blikken op de ontmoetingen en samen verder vorm te geven aan een wijk waar mensen zich verbonden voelen en vol vertrouwen kunnen bewegen.

Hoe we van onze ontmoetingen tot de impact van meer verbinding in de wijk komen, zie je in onze Theory of Change:

De onderzoeksresultaten vanuit dit project worden middels een toolkit beschikbaar gemaakt voor andere creatieve makers en gemeenschapswerkers.

Project IJsbrekers loopt van januari 2021 tot juli 2022